Kauppiasyrittäjien onnellisuus ja kauppiasyrittäjätyöhön liittyvät arvot

Arto Lindblom & Taru Lindblom

Tiivistelmä

 

Tässä tutkimuksessa pureudutaan suomalaisten kauppiasyrittäjien kokemaan onnellisuuteen ja sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksessa pyritään erityisesti avaamaan onnellisuuden ja kauppiasyrittäjätyöhön liittyvien arvojen välistä suhdetta. Tutkimusta varten tehtiin laaja kyselytutkimus suomalaisten kauppiasyrittäjien keskuudessa keväällä 2018. Tutkimustulokset osoittavat, että kauppiasyrittäjätyöhön liittyvillä sisäisillä arvoilla, kuten työn itsenäisyydellä ja mahdollisuudella oppia uutta, sekä toisaalta yrittäjätyön sosiaalisilla arvoilla, kuten mahdollisuudella työllistää muita, on vahva yhteys yrittäjien kokemaan onnellisuuteen. Tulokset paljastavat myös sen, että kauppiasyrittäjien kokemaan onnellisuuteen ei ole yhteydessä yrittäjätyöhön liittyvät ulkoiset arvot, kuten vaurastumismahdollisuus. Tutkimuksessa ei myöskään tunnistettu, että yrittäjätyöhön liittyvät statusarvot olisivat yhteydessä onnellisuuteen. Tulosten perusteella näyttääkin siltä, että suomalaisia kauppiasyrittäjiä ei tee onnelliseksi maallinen mammona tai muiden ihailu vaan yrittäjätyö itsessään ja yrittäjätyöhön liittyvä sosiaalinen vastuunkanto.

 

Download PDF